</div>
<p><a href= Termoregulace
Slovníky hovoří o tom, že pod uváděným pojmem si lze představit nakládání s teplotou lidského organismu způsobem, který u něj zajišťuje kontinuitu fungování při zachování tělesných funkcí. Termoregulace tak představuje jednu ze základních podmínek možného fungování našeho těla. Často se lze v souvislosti s regulací jeho teploty setkávat též s pojmem homeostázy (stálost vnitřního prostředí živého organismu).

Funkční prádlo a oblečení
Kdyby existoval slovníkový odkaz na uváděné pojmy, bylo by dost dobře možné, že by čtenář u jeho detailního popisu jako jednu z konkrétních možností, kde podobné zboží sehnat, nalezla také módní značku CRAFT . Právě tato se totiž již dlouhou dobu zabývá snahou o prodej oblečení, které sportovně aktivním osobám dopomáhá k tepelné regulaci při zátěži.

Ovoce ve skleni
</div>


            <div class=
Běhejte, jezděte, lyžujte … jen nezapomínejte na termoregulaci
2 (40%)2