Dopravní značky

V naší autoškole se naučíte poznávat všechny značky. Každý řidič musí znát význam všech značek. Rozlišujeme dopravní značky svislé a vodorovné. Dále se dopravní značky dělí na výstražné, zákazové, příkazové, informativní a značky upravující přednost. K jednotlivým značkám se občas přidávají dodatkové tabulky, které doplňují, zpřesňují nebo omezují význam dané dopravní značky, pod kterou jsou umístěny.

Akustické signály

Zvukové signály slouží k bezpečnějšímu pohybu nevidomých osob na křižovatkách, kde je provoz řízen světelnými signály a na přechodech pro chodce. Dané zařízení musí takové osobě umožnit bezpečně sluchově rozlišit, zda může na daný přechod pro chodce vstoupit nebo ne. V naší autoškole Vás však při výuce budeme neustále nabádat ke zvýšené opatrnosti, pokud u přechodu takového člověka uvidíte stát. Vždy musíte dbát zvýšené opatrnosti a raději se ujistit, že Vám daný člověk nevstoupí do cesty, i když budete mít zelenou.