Termoregulace Slovníky hovoří o tom, že pod uváděným pojmem si lze představit nakládání s teplotou lidského organismu způsobem, který u něj zajišťuje kontinuitu fungování při zachování tělesných funkcí. Termoregulace tak představuje jednu ze základních podmínek možného fungování našeho těla. Často se lze v souvislosti s regulací jeho teploty setkávat též s pojmem homeostázy (stálost vnitřního prostředí živého organismu). Funkční […]

Read More →