Nejhorší je, když my máme majetek a k tomu ještě navíc chudé příbuzné. Chudí příbuzní mají někdy naprostý nedostatek  studu a smyslu pro komplex méněcennosti a dokáží se nám vnucovat se svými problémy, týkajícími se v tomto případě téměř výhradně jejich chudoby . Jsou schopni se nejen připomínat, ale někdy se snažit i somrovat hmotnou pomoc! Co […]

Read More →