. Strojírenství je bohaté na nejrůznější prvky, které ulehčují práci a celkově zefektivňují různé technologické a výrobní metody. Mezi tyto prvky je možné zařadit i vynález kabelových řetězů. Tyto elementy podstatně snížily nároky na zařízení, která pracovala v náročnějších provozních podmínkách anebo je bylo nutné napájet kabely s proměnnou polohou. Právě proto začaly tyto elementy nahrazovat volně […]

Read More →